top of page

This meeting is to get to know each other. We discuss your needs and see if we can work together.

  • 30 min
  • Free
  • Online meeting

Service Description

[NL] Laten we uw ontwerpproject goed starten met een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek neem ik de tijd om naar u te luisteren en om uw professionele uitdagingen beter te begrijpen. Ik licht mijn diensten en mijn aanpak toe om u te helpen uw doelen te bereiken. We kijken of een samenwerking zinvol is en of we bij elkaar passen. Neem vandaag nog contact met mij op om uw gratis kennismakingsgesprek in te plannen. [EN] Let's start your design project on the right foot with a free introduction meeting with Frametales. During this meeting, I'll take the time to listen to you and understand your professional needs. I'll explain my services and my approach to help you achieve your goals. We'll see if a collaboration makes sense and if we're the right fit for each other. Contact us today to schedule your free introduction meeting.


bottom of page