top of page

Content opschalen met Creative Operations

Bijgewerkt op: 21 dec. 2023


CreativeOps is een manier van werken die structuur, methode en inzicht brengt in het ontwikkelen van creatieve projecten
CreativeOps is een manier van werken die structuur, methode en inzicht brengt in het ontwikkelen van creatieve projecten | Foto door Google DeepMind

Een veelheid aan content


Meer nog dan vroeger is het een uitdaging om een merk op te bouwen. Met de komst van het internet en daarmee ook sociale media, metaverse, AR/VR,… is het aantal kanalen waarin je als merk kan communiceren verveelvoudigd. Uiteraard moet je daarin verstandige keuzes maken. Niet elk merk - en bij uitbreiding bedrijf - heeft er belang bij om op elk kanaal aanwezig te zijn. Je hangt het best rond in de buurt van je (gewenste) doelgroep:


 • Buitenreclame gericht aan mensen met een gezichtsbeperking heeft niet zoveel zin. Radioadvertenties des te meer.

 • Een private banker stuurt best geen brochures naar mensen met een vermogen van minder dan €100.000.


En dat ‘rondhangen’ doe je best met enige regelmaat. Dat helpt voor je zichtbaarheid. Met een verre kennis die je zelden ziet voel je je ook weinig betrokken. “Uit het oog, uit het hart” om het met een cliché te duiden.

Misschien nog het belangrijkste is de kwaliteit van je communicatieboodschappen (of content). Spreken ze jouw doelgroep aan? Is de copy goed? Zit er een creatief concept achter? Is de vormgeving professioneel? Is alles consistent met je huisstijl en aangepast aan het kanaal waarop de boodschap verschijnt?

Content produceren kost natuurlijk geld. Los van de media- en productiekosten, moet ook de tijd die in het bedenken, plannen en evalueren gestoken wordt, vergoed worden. Die tijd is vaak beperkt: in een wereld van realtime communicatie moet je als bedrijf snel kunnen schakelen. Proactief zijn, maar ook snel kunnen reageren.

Voor veel bedrijven is dit een hele uitdaging. Zelfs met voldoende grote budgetten en heel wat medewerkers in je communicatie- of marketingafdeling is het geen sinecure om dit allemaal bol te werken. De hulp van een extern communicatiebureau inroepen biedt soelaas, maar niet altijd. Het beheren van de in- en uitstroom aan boodschappen moet gecoördineerd verlopen. Dat is niet eenvoudig als er meer partijen bij betrokken zijn. Het afstemmen van de onderlinge communicatie is essentieel om alle externe communicatie goed te kunnen opvolgen.


Er moet ook rekening worden gehouden met de tijd die wordt besteed aan planning, strategievorming en evaluatie.
Er moet ook rekening worden gehouden met de tijd die wordt besteed aan planning, strategievorming en evaluatie. | Foto door Brands&People via Unsplash.

Enter: Creative Operations


De laatste tijd lees je meer en meer over Creative Operations (of CreativeOps). Wat is dit en hoe helpt dit bij het stroomlijnen van je communicatie? Net zoals DevOps (dat veel bekender is en uit de wereld van de softwareontwikkelaars komt) is CreativeOps een manier van werken die structuur, methode en inzicht brengt in het ontwikkelen van creatieve projecten. Het gaat dus over alle ondersteunende activiteiten behalve het eigenlijke ontwerp- of productiewerk. Het doel van Creative Ops is om de tijd tussen briefing en eindproduct zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, de kwaliteit en de kost ervan te bewaken.

Zoals alle Operations gaan Creative Ops over Mensen, Processen en Technologie:


 • Mensen: Iedereen die direct of indirect betrokken is bij het creatieve project. In de eerste plaats is dat het creatieve team, de vakmensen die instaan voor de productie. Daarnaast zijn er ook de klantenbeheerders, de strategen, de producent of creatief directeur... en de opdrachtgever zelf natuurlijk! Dat kan het management zijn of de klant.

 • Processen: De methodes en technieken die nodig zijn om creatief werk te maken, maar ook de omkadering daarvan (briefing, planning, oplevering, facturatie).

 • Technologie: De tools en hulpmiddelen waarmee we creatieve projecten kunnen beheren. Dat kan gaan van puur projectbeheer (Teamleader Orbit wordt vaak gebruikt in de bureauwereld) tot een platform voor creatief projectbeheer (Adobe WorkfrontAir.incKitchenArtworkflow).


Meer dan alleen projectbeheer


Als we inzoomen op Creative Ops dan kunnen we grofweg 3 domeinen onderscheiden: Projectbeheer, Productiebeheer en Productbeheer.


 • Projectbeheer: Dit is alles wat te maken heeft met het opvolgen van een creatief project:


 • Productiebeheer: Alle processen en workflows die voorbij het creatieve ontwerp gaan maar er wel impact op hebben, vallen onder productiebeheer:


 • Productbeheer: Dit gaat over het beschikbaar stellen van het eigenlijke eindproduct. Alle materialen worden centraal bewaard, inclusief versiebeheer en toegangsrechten. Alles is ook doorzoekbaar dankzij labeling en metatags. Vaak wordt hiervoor een Digital Asset Management (DAM) platform gebruikt (zoals BynderAir.incAdobe Experience Manager Asset Essentials of Frontify). Hieraan gelinkt is de manier waarop de eindklant met de opgeleverde materialen omgaat. Waar vroeger voor de kleinste aanpassing de ontwerper aangesproken werd, kan deze vandaag - met de juiste toepassingen - door de klant zelf gedaan worden. Toegang tot alle bestanden via een DAM vormt de basis. Samen met gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware kunnen de bestanden (en templates) uit het DAM ook bewerkt worden. Met de opkomst van Gen AI komen dit soort van toepassingen in een stroomversnelling. Canva lanceerde heel recent Magic Studio, Adobe maakt ook gebruik van AI via een diepgaande integratie van Sensei en Firefly in Adobe Express. En ook Microsoft wil een deel van de koek. Met de lancering van Microsoft Designer timmeren ze aan de weg. Dit soort van DIY-ontwerptools kunnen heel nuttig zijn op voorwaarde dat ze professionele en coherente output opleveren. 


AI kan een handige co-piloot zijn bij het leveren van creatieve content aan de klant.
AI kan een handige co-piloot zijn bij het leveren van creatieve content aan de klant. | Foto door SIMON LEE on Unsplash

Interessant voor iedereen


Het spreekt voor zich dat Creative Ops aan alle betrokkenen voordelen biedt:


Voor de opdrachtgever / eindklant


 • maakt het ontwerpproces transparant voor de klant en de medewerkers;

 • bewaakt de kwaliteit van het creatieve werk;

 • verzekert een tijdige oplevering van creatief werk, binnen het afgesproken budget


Voor de creatieve teams


 • verlicht de werkdruk: door automatisering zijn er minder e-mailconversaties en meetings nodig en kan het ontwerpteam zich focussen op de inhoud en het creatieve werk;

 • maakt samenwerken eenvoudiger: de combinatie van een centrale bibliotheek (documentenbeheer, maar ook: lettertypes, stijlen, elementen, templates) en digitale communicatietools zorgt ervoor dat ontwerpers ook op afstand vlot kunnen samenwerken.Ook voor kleine bedrijven


Voor grote organisaties met veel medewerkers en klanten bewijzen goed uitgewerkte Creative Ops meteen hun waarde. Meer betrokken partijen, meer aanvragen en meer creatieve materialen als eindproduct maken alles complexer dan bij kleine ondernemingen. Toch heeft ook deze laatste groep veel te winnen bij een efficiënte aanpak van hun creatieve projecten. Voor de eindklant blijft het zinvol om inzage te krijgen in het ontwerpproces. Het centrale beheer van briefing, bestanden en feedback helpt om content in lijn te houden met briefing en huisstijl. De creatieve professionals zelf worden ontzorgd door efficiënt projectbeheer en slimme technologie.


Uiteindelijk overtuigt ook het kostenplaatje. Door te investeren in Creative Ops (als methode en als technologie) kan een bedrijf tijd besparen in de creatie van kwaliteitsvolle content. Dit kan een positieve invloed hebben op de marges. Bovendien wordt het eenvoudiger om content ook op grote(re) schaal te produceren.


Past jouw bedrijf al een vorm van Creative Operations toe?

コメント


bottom of page